APLIKACJA

55. Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski rozpocznie się 31 lipca a zakończy się 23 sierpnia 2019 r. Komisarzem pleneru został artysta ceramik Mateusz Grobelny.

55. International Ceramics and Sculpture Symposium will be held on 31 July - 23 August 2019. Commissioner of the convention is a ceramic artist Mateusz Grobelny.

Applications for download:

Regulamin

Regulations

Karta zgłoszeń / Application form